Cultural grants

In the list below you will find links to the websites of various funds and to the website of the Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).


Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
https://www.lkca.nl/


Nederlandse cultuur en letteren fondsen
Fonds Podiumkunsten

Fonds voor Cultuurparticipatie

Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie

Mondriaan Fonds

Nederlands Filmfonds

Nederlands Letterenfonds