Employers' declaration/proof of independent, sustainable and sufficient means of existence (werkgeversverklaring bewijs van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan)